Konkurrencebetingelser hos www.jolly-fox.com

Vi afholder jævnligt konkurrencer på Instagram og Facebook og gør hvad vi kan for at efterleve de to platformes regelsæt. Reglerne bliver ændret jævnligt, men vi opdaterer og ændre vores konkurrencer, så snart vi bliver opmærksom på ændringerne.

Vores konkurrencer er hverken sponsoreret, støttet eller administreret af, eller associeret med Instagram eller Facebook. Ved afgivelse af tilladelser og informationer, gives disse til Jolly-Fox ApS, ikke til Instagram.